Mua Internet Download Manager

1. Tôi muốn mua IDM từ nhà phân phối tại Việt Nam và sử dụng các phương thức thanh toán trong nước?

Chúng tôi có nhà phân phối ở hầu hết các nước trên thế giới. Những nhà phân phối này thường hỗ trợ rất nhiều phương thức thanh toán trong nước để bạn có thể mua sản phẩm một cách dễ dàng hơn thay vì thẻ tín dụng.

Tại Việt Nam bạn có thể mua sản phẩm thông qua nhà phân phối độc quyền Trường An tại địa chỉ : http://soft247.vn/TrangChu/Internet-19/Ho-tro-download-20/Internet-Download-Manager-IDM-6.07-57.s247

Vui lòng lưu Serial Number bạn nhận được sau khi thanh toán. Chúng tôi sẽ cần nó để hỗ trợ bạn nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi tiến hành đăng ký.

2. IDM bản quyền và bản dùng thử khác nhau ở điểm nào?

Bản dùng thử chỉ cho phép bạn sử dụng trong vòng 30 ngày và sẽ yêu cầu bạn nhập Serial Number sau khi hết hạn

Phiên bản đăng ký sử dụng không giới hạn thời gian và có thêm một số tính năng : không giới hạn chức năng, sử dụng băng thông tốt hơn, tối ưu hóa việc tải dữ liệu

Sau khi mua bản quyền bạn cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật và MIỄN PHÍ cập nhật lên tất cả các phiên bản mới sau 1 năm đăng ký. Chi tiết bạn có thể xem ở mục 3.

3. IDM trả phí 1 lần hay trả phí theo từng năm? Bản quyền IDM dùng trong bao lâu? Miễn phí cập nhật trong 1 năm đâu tiên?

Bạn chỉ phải trả phí 1 lần cho bản quyền phần mềm IDM, không có thêm bất kỳ phí thường niên nào khác. Thời hạn sử dụng bản quyền là trọn đời.

Trong 15 năm phân phối IDM, chúng tôi chưa bao giờ tính phí cho việc cập nhật lên phiên bản mới. Nhưng chúng tôi có kế hoạch làm việc đó trong tương lai. Phí cập nhật chỉ được tính khi cập nhật lên một phiên bản mới hơn, ví dụ từ bản 6 lên bản 7. Việc cập nhật trong cùng một phiên bản là miễn phí và thời hạn sử dụng bản quyền vẫn là trọng đời.

4. IDM của tôi đã hết hạn và tôi chưa muốn tiến hành mua bản quyền. Làm sao tôi có thể gỡ bỏ được IDM?

Nếu bạn muốn gỡ bỏ IDM, bạn có thể tham khảo tài liệu của Windows làm sao để gỡ bỏ 1 chương trình. Thông thường bạn có thể vào "Start->Programs->Internet Download Manager->Uninstall IDM" cho Windows XP hoặc "Start->All Programs->Internet Download Manager->Uninstall IDM" cho Windows 7. 100% là việc gỡ bỏ sẽ được tiến hành.


Cách khác, bạn có thể chạy tệp tin "Uninstall.exe" từ thư mục "C:\Program Files\Internet Download Manager".

Nếu vẫn không được, bạn có thể tải và chạy tệp tin http://www.internetdownloadmanager.com/commerce/Uninstall.exe và sau đó chỉ cần xóa thư mục IDM (nếu nó vẫn còn tồn tại). Trong trường hợp mọi cách bạn thử đều không thành công, bạn có thể khởi động lại máy tính để vào chế độ Safe mode và lặp lại các thao tác trên.

Nếu bạn sử dụng Windows 7 hoặc Windows Vista, bạn có thể đọc 2 hướng dẫn gỡ bỏ của Microsoft :

1. http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Uninstall-or-change-a-program

2. http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Uninstall-or-change-a-program


Logo Tonec Inc