Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager Grabber

Giới thiệu

Tính năng Grabber của phần mềm Internet download Manager không những cho phép bạn tải về những tập tin bạn muốn bằng bộ lọc (VD : tất cả các hình ảnh hoặc tất cả các file âm thanh từ một trang web) mà nó còn cho phép bạn tải về cấu trúc hoặc các trang web hoàn chỉnh để tham khảo hoặc xem offline.

Grabber có sẵn các mẫu (Project) được định nghĩa trước, bạn có thể dễ dàng thiết lập cài đặt cho Project của mình.

Với bốn bước cài đặt, Grabber sẽ xác định chính xác những tệp tin nào được tải về và được tải ở địa chỉ nào. Graber có một bộ lọc linh hoạt cho các trang web để tìm hiểu các tập tin tải về. Sau khi tạo một Project, Grabber bắt đầu tìm hiểu các tập tin.

Sau đó, bạn có thể kiểm tra tất cả các tập tin cần thiết và tải chúng bằng cách nhấn nút tải về trên thanh công cụ, hoặc bạn có thể thêm các tập tinđã kiểm tra vào danh sách chính của Internet Download Manager. Tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ giai đoạn nào bạn có thể trở lại của wizard để thay đổi cài đặt đường dẫn, ví dụ lưu các tập tin, hoặc cài đặt bộ lọc, và sau đó đi đến giai đoạn cuối cùng để tiếp tục tìm hiểu một trang web hoặc tải về các tập tin.

Nó cũng có thể tải về tất cả các tập tin một cách tự động. Sau khi đóng lại các cài đặt, Internet Download Manager sẽ yêu cầu lưu Project. Project đã lưu được thêm vào danh sách sẽ được hiển thị trong nút " Grabber projects" trong cây danh mục của hộp thoại chính IDM.

Khi bạn kích chuột phải vào tên Project, Internet Download Manager sẽ mở ra một trình đơn nơi bạn có thể mở một Project để tiếp tục tải về hoặc xóa các Project.


Logo Tonec Inc