Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager Grabber

Hộp thoại thao tác chính

Hộp thoại chính của Grabber có một thanh công cụ, cửa sổ này sẽ hiển thị tất cả các tập tin và cây thư mục cho thấy cấu trúc của trang web.

Cây thư mục cho thấy cấu trúc trang web theo các liên kết và các thư mục. Bạn cũng có thể nhìn thấy toàn bộ danh sách của các tập tin được tìm thấy trên một trang hoặc trong một thư mục.

Trên thanh công cụ có các nút: "Start Exploring ", "Stop Exploring", "Check All Files", "Uncheck All Files", "Start Downloading the checked files", "Stop Downloading the checked files", "Add checked files to the main IDM list and to the download queue" và "Show Grabber Statistics"

.

Bạn có thể đánh dấu tất cả các tập tin cần thiết để tải về ngay lập tức hoặc thêm chúng vào danh sách tải của IDM. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể quay lại trang thiết lập Grabber để thay đổi cài đặt, bộ lọc, đường dẫn cho các tập tin vv và sau đó bạn có thể tiếp tục tìm lọc các tệp tin hoặc các website.

Nếu một tập tin đã được tải về, bạn có thể mở thư mục hoặc tệp tin đó từ menu chính hoặc trong danh sách tải vể bằng cách bấm chuột phải vào nó.

Hoặc bạn cũng có thể chọn một vài tệp tin từ danh sách bằng chuột và nhấn phím shift sau đó chọn hoặc bỏ chọn các tệp tin. Mục “Properties” trong menu sẽ mở ra hộp thoại để bạn chọn nơi lưu tệp tin, thông tin tệp tin hoặc nơi sao chép địa chỉ liên kết hoặc sao chép vào clipboard

Nút "Show Grabber Statistics" mở ra cửa sổ "IDM Grabber Statistics". Cửa sổ này luôn hiện đầu trang nơi mà bạn luôn nhìn thấy tình trạng , quá trình thống kê hoạt động project của mình.

Với các số liệu thống kê cài đặt đơn giản cho thấy thông tin thống kê chung về dự án.


Logo Tonec Inc