Chọn trình duyệt của bạn :

Tích hợp IDM vào trình duyệt

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tích hợp IDM vào các trình duyệt và giải quyết một số lỗi trong khi tích hợp.

1. IDM không tích hợp được vào trình duyệt của tôi? Nút tải video không được hiển thị hoặc hiển thị sai vị trí?

1. Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của IDM.

2. Nếu trình duyệt của bạn dựa trên nền tảng Internet Explorer tham khảo tại đây. Nếu dựa trên nền tảng FireFox tham khảo tại đây.

Nếu nền tảng trình duyệt của bạn không dựa trên Internet Explorer hoặc FireFox, chỉ có 1 cách tích hợp duy nhất là sử dụng chức năng "Use advanced browser integration" trong "Options->General" (mũi tến 1). Sau đó chọn trình duyệt của bạn (mũi tên 2). Trường hợp trình duyệt của bạn không có trong danh sách, bạn có thể chọn đường dẫn tới trình duyệt (mũi tên 3) :

2. Tôi không thấy các nút tải về IDM khi chuột phải vào trình duyệt. Làm thế nào tôi có thể kích hoạt chúng?

Xin lưu ý, phiên bản IDM hiện nay chỉ hỗ trợ tính năng này trên trình duyệt Internet ExplorerFireFox. Chúng tôi có thêm trình duyệt của bạn trong tương lai.

3. IDM tích hợp trình duyệt nâng cao (advanced integration) xảy ra xung đột với ứng dụng khác. Tôi có thể vô hiệu nó ? Nó được sử dụng để làm gì ?

Tích hợp nâng cao được sử dụng để bắt các liên kết tải về khá phức tạp. Ngoài ra đối với nhiều trình duyệt tích hợp nâng cao là cách duy nhất để bắt được link tải về.

IDM tích hợp nâng cao có thể có xung đột với một số ứng dụng khác, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất của IDM. Nếu bạn không giải quyết được vấn đề, xin vui lòng cho chúng tôi biết về vấn đề của bạn và tên ứng dụng đang gây ra xung đột.


Logo Tonec Inc