Hiệu suất và phân đoạn linh hoạt

Tính năng IDM

Phân chia dữ liệu linh hoạt và tái sử dụng kết nối

IDM có thể tối ưu hoá các dữ liệu tải xuống 1 cách lôgic, chia dữ liệu tải về thành các phân đoạn linh hoạt, không như các chương trình tăng tốc khác chỉ chia dữ liệu 1 lần trước khi bắt đầu tải về. Sự linh hoạt trong việc chia dữ liệu đã làm cho hiệu suất tải về được cải thiện đáng kể. Khi 1 tệp dữ liệu bắt đầu được tải về, ta sẽ không biết có thể mở được bao nhiêu kết nối. Khi 1 kết nối mới được hiển thị IDM sẽ tìm phân đoạn lớn nhất để tải về và chia nó ra 2 phần. Vì vậy sẽ có kết nối mới tải về từ một nửa của phân đoạn lớn nhất đó. IDM tối giảm thời gian dùng để truy cập máy chủ và giữ tất cả các kết nối luôn hoạt động.

Trên thanh tiến trình, đường màu hồng là vị trí bắt đầu, phần màu xanh là phân đoạn đã được tải về, màu trắng là phân đoạn sẽ được tải về.

Mỗi khi các kết nối tải xong phân đoạn của nó (khi phần màu xanh tiến đến đường màu hồng) và nếu kết nối tiếp theo vẫn chưa khởi động tải phân đoạn của nó về, thì IDM sẽ chuyển phân đoạn đó cho kết nối đầu tiên. Nếu kết nối tiếp theo đang tải về, kết nối đầu tiên sẽ giúp các kết nối chậm hơn khác đang làm việc bằng cách chia phân đoạn lớn nhất ra làm 2 phần. IDM sẽ không chia phân đoạn nếu nó quá nhỏ so với kết nối.

Khi tất cả các kết nối đã tải xong, IDM sẽ hợp các phân đoạn lại thành 1 tệp dữ liệu hoàn chỉnh.

IDM lưu lại tất cả các tệp vài lần mỗi phút. Do vậy sau khi bạn dừng chương trình hoặc thậm trí sau những sự cố mất điện đột ngột, IDM vẫn tải tiếp các dữ liệu và hợp chúng lại 1 cách chính xác.

Các đường màu hồng trên hình cho thấy các điểm bắt đầu mới sau khi tiến hành tải tiếp (Resume).


Logo Tonec Inc