Đặt lịch tải cho Internet Download Manager

Danh mục chờ tải

IDM có 2 danh mục chờ tải chính: “main download queue” và “synchronization queue”. Ngoài ra bạn có thể thêm danh mục chờ tải theo ý muốn.

Bạn có thể đặt lịch bắt đầu, dừng tải các tệp tin trong danh mục chờ tải, hoặc bạn có thể bắt đầu hoặc dừng tải bằng cách thủ công. Cột “Q” tại cửa sổ chính IDM sẽ thể hiện tệp tin tải về thuộc danh mục chờ tải nào.

Biểu tượng ba tệp tin màu vàng nghĩa là danh sách tải thuộc “main download queue”, biểu tượng ba tệp tin màu xanh lá nghĩa là danh sách tải thuộc “synchronization queue”. Biểu tượng hai tệp tin màu vàng và xanh thể hiện tệp tin tải thuộc danh mục chờ tải do người dùng tạo. Nếu một danh mục chờ tải đã được lên lịch thì biểu tượng sẽ có ký hiệu đồng hồ nhỏ.

Trên mục Categories của cửa sổ chính IDM chọn "Queues" để hiển thị danh sách chờ tải.

Khi bạn chọn một danh mục chờ tải thì trên cửa sổ chính của IDM sẽ chỉ hiển thị các danh sách chờ tải thuộc danh mục đã chọn. Danh mục chờ tải đó có menu xổ xuống đơn giản và thuận tiện cho người sử dụng:

Để hiện thị menu xổ xuống bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào danh mục chờ tải hoặc chọn danh mục chờ tải và nhấn nút trên bàn phím (Cạnh phím Ctrl phải).

Khi bạn thêm một tệp tin mới để tải, mặc định IDM sẽ thêm vào “main download queue”, và IDM sẽ xóa tệp tin này khỏi danh mục chờ tải khi hoàn tất việc tải.

Bạn có thể di chuyển hoặc thêm tệp tin từ danh mục chờ tải này sang danh mục chờ tải khác bằng nhiều cách:


Bắt đầu và dừng danh sách chờ tải.

Khi danh sách chờ tải bắt đầu tải, IDM sẽ tải một hay nhiều tệp tin cùng một lúc từ danh mục chờ tải. Bạn có thể thay đổi số lượng tệp tin tải cùng lúc tại “Scheduler -> Files in the queue"

Bạn cũng có thể bắt đầu(dừng) tiến trình tải theo nhiểu cách:


Logo Tonec Inc