Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manager

Hộp thoại đăng ký IDM

Hộp thoại này được sử dụng để điền thông tin bản quyền của phần mềm Internet Download Manager. Bạn có thể xem chi tiết trên trang đăng ký mua sản phẩm.


Logo Tonec Inc